Boka online
Affärsresor: 08-665 10 00
Gruppresor: 08-661 58 00
Privatresor: 08- 100 200
Jour: 08-665 07 57
»

Nöjda kunder är viktigt för oss!

Stureplansresors kundundersökning

Bästa kund!

För att vi på Stureplans Resor ska förbättra vår service och utveckla vårt samarbete tillsammans med dig så skulle vi uppskatta om du har möjlighet att besvara vår kundundersökning. Vi vet att den ser lång ut men det är 13 frågor och tar max två minuter. Som tack för din medverkan kommer vi miljökompensera för din nästa flygresa med oss.

Tack för din hjälp! Dina åsikter är viktiga för oss.

1. Välj den grupp som beskriver din funktion bäst

2. Hur beställer du dina resor hos Stureplansresor?

3. Baserat på din erfarenhet av Stureplansresor de senaste månaderna, hur nöjd eller missnöjd är du med följande områden (1=mycket missnöjd 6=Mycket nöjd):                                                                                                                    

 
1 2 3 4 5 6

Kompetensnivån hos affärsresekonsulterna 

Service och bemötande

Stureplansresors förmåga att finna det mest optimala priset med hänsyn till flexibilitet och komfort

Dina kontaktpersoner vid beställning av resor

Tillgängligheten på telefon

cytric självbokningssystem

24 timmarsservice

Stureplansresors leverantörsavtal som jag/mitt företag får nytta av

Uppföljning från Stureplansresor

Information från Stureplansresor

 

4. Stureplansresor erbjuder ett antal produkter och tjänster.
Vi vill gärna veta om du använder eller känner till dessa?

 

Ja, Använder
Känner till men använder ej
Nej, känner ej till

Stureplansresors grupp och mötesarrangemang

cytric självbokningssystem

Stureplansresors Mobile App

Stureplans säkerhetssystem

Stureplansresors Miljöstatistik

5. Som användare av cytric självbokningssystem, hur nöjd är du med

 
1 2 3 4 5 6 Vet ej

cytric Självbokningssystem totalt sett

Användarvänligheten i cytric självbokningssystem

Presentation av priser och alternativ i cytric

Hotellbeställning i cytric självbokningssystem

Support/användarstöd för cytric

Support/användarstöd för cytric självbokningssystem

 

6. När du anlitar Stureplansresors affärsresekonsulter, hur ofta får du:

 

Aldrig
Sällan
Några gånger
Ofta
Nästan alltid
Alltid

Två reseförslag; den mest effektiva resan och den med lägst pris

Hotellförslag när du är borta minst en natt


7. Har du dom senaste 12 månaderna haft någon reklamation, eller känt missnöje med Stureplans Resor?


8. Kan du beskriva vad reklamationen handlade om


 

 

 

9. Reklamationshanteringen
Som helhet. hur nöjd (mycket nöjd=6) eller missnöjd                   1    2    3    4    5   6
(mycket missnöjd=1)är du med reklamationshanteringen?                   

10. Kundorientering och lojalitet

Hur enig eller oenig är du med följande påståenden? (Helt enig=5 helt oenig=1)

 

1 2 3 4 5 6

Stureplansresor är ett kundorienterat företag

Stureplansresors produkter/tjänster omtalas positivt i mitt företag/organisation

Jag rekommenderar gärna Stureplansresor till andra bekanta/företagskontakter

Nästa gång jag ska köpa tjänster av affärsresebyrå, kommer jag att använda Stureplansresor igen

Kommentarer

 

11. I samband med dina affärsresor: Hur stor andel av det du beställer går genom Stureplansresor?

Flyg                  

Hotell            

Hyrbil                 

12. Vad är viktigt för dig i samband med dina affärsresor?
(Mycket viktigt=5 Inte viktigt=1)

 

1 2 3 4 5 6

Att kunna flyga med det flygbolag som jag föredrar

Avgångstid hellre än specifikt flygbolag

Flexibel retur

Kort restid/minsta möjliga mellanlandningar

Att åka i business class (där det finns valmöjlighet)

Att resa så billigt som möjligt

Att resa på det mest miljövänliga sättet

Lojalitetsprogram/bonuskort


13. När du skall bo på hotell, hur viktiga är följande kriterier för ditt val?
(Mycket viktigt=5 Inte viktigt=1)

 

1 2 3 4 5 6

Läget

Pris

Att mitt företag har avtal

Har använt tidigare

Rekommendationer av kollegor/bekanta

Rekommendation från Stureplansresor

Mitt lojalitet/bonuskort

Miljömärkning


Annan feedback som är nyttig för oss att veta. 

 
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna
Stureplans Resor är partner till Egencia