Boka online
Affärsresor: 08-665 10 00
Gruppresor: 08-661 58 00
Privatresor: 08- 100 200
Jour: 08-665 07 57

Om oss

AdobeStock_60595305_SV.jpg

Vision
Stureplans Resor ska vara bäst i Sverige på att leverera ett enkelt resande för företag.

Affärsidé
Stureplans Resor levererar ett enkelt resande till företag i Sverige genom att ha attraktiva internationella samarbeten, erfarna medarbetare och en innovativ teknisk plattform. Detta tillsammans bidrar till att våra kunder får tidsbesparande och kostnadseffektiva reseadministrationslösningar med en personlig service.

Partnerskap med Egencia
Via vårt partnerskap med Egencia har vi avtalspriser hos respektive underleverantörer. Vi bokar även hotell i andra bokningskanaler utöver vårt bokningssystem. För våra kunder innebär detta att vi kan erbjuda fördelaktiga priser och bokningsvillkor.

IATA
Vi är en fullt IATA-certifierad resebyrå och har IATAnr 80-21 208.

Branschorganisationer
Vi omfattas av resegarantilagen och ställer där med resegaranti till Kammarkollegiet för att skydda våra resenärer. Vi är även medlemmar i SRF –Svenska resebyråföreningen. 

Ägarstruktur  
Stureplans Resor är en privatägd resebyrå som är grundad av Richard Mühlrad 1980.

Lagar och regler
Vi följer de svenska lagar, regler och föreningar som gäller för näringsidkare i Sverige.

VD ser till att samtliga medarbetare är informerade om de lagar, regler och förordningar som gäller samt att dessa efterlevs och uppdateras. Våra nyanställda informeras av VD samt via vår personalhandbok.

I enlighet med sekretesslagen har vi full sekretess och tystnadsplikt vilket innebär att vi aldrig lämnar ut eller på annat sätt återger uppgifter till tredje part aldrig utan, myndighets lagenliga föreläggande. Detta gäller dock inte uppgifter som visas offentligt eller som redan är kända av tredje part.

This site is protected by Trustwave's Trusted Commerce program

 

Personuppgiftslagen – GDPR

Stureplans Resor hanterar de personuppgifter som du lämnar enligt personuppgiftslagen (GDPR).

Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig service rörande resan via e-mail, sms, telefon och postala utskick. Stureplans Resor lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, hotell, bussbolag, rederier) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Om du tackat ja till nyhetsbrev eller erbjudanden använder vi även uppgifterna för att kunna ge information, erbjudanden och nyhetsbrev.

Ansvarig för personuppgifterna är Stureplans Affärsresebyrå AB.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att skriva till   

affarsresor@stureplans.se eller ring oss på 08-665 10 00

DGPR - läs mer på Datainspektionens webbplats

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna
Stureplans Resor är partner till Egencia