Om Karl-Henrik Wallerstein

Jag heter Karl-Henrik Wallerstein och är präst i svenska kyrkan sedan 2004. Jag och min fru Jenny har sex barn och bor i Småland.

Sedan 2006 har jag varit doktorand vid Åbo akademi i Finland på en avhandling om gammaltestamentlig teologi. Jag planerar att disputera 2018. Jag älskar Israel av flera skäl. För det första utgör det moderna Israel det heliga landet där Jesus vandrade och dog och enligt oss kristna uppstod. För att förstå den kristna tron och hennes judiska bakgrund är en pilgrimsresa till det heliga landet nödvändigt. Här ber vi med fötterna när vi rör vid västra muren. Här tar vi emot ny inspiration för vår tro i världens äldsta kyrka i Betlehem och vi besöker bokstavligen platsen där Jesus dog och uppstod i gravkyrkan.Vi förundras över Bibelns tillförlitlighet i mötet med Döda havsrullarna.

För det andra älskar jag Israel för att landet inom en yta som Småland har allt från vinterlandskap till tropiskt landskap. Det är faktiskt ett unikt land rent geografiskt. Jag älskar också Israel för att det är ett land med en historia som griper tag i varje människa. Tänk dig att det judiska folket i 2000 år bett bönen: "nästa år i Jerusalem" och att folket fick komma tillbaka till sitt land efter andra världskrigets fasor. Nu ser vi en blomstrande kultur och ekonomi och ett folk som vill välkomna oss att ta del av deras historia som också är vår historia. Välkommen till en oförglömlig resa i Jesu fotspår!

Karl-Henrik_Wallerstein.jpg