Boka online
Affärsresor: 08-665 10 00
Gruppresor: 08-661 58 00
Privatresor: 08-100 200

Miljövänligt resande och klimatkompensering

Miljo.jpg

Stureplans Resor värnar om den yttre och inre miljön

Stureplans Resor arbetar aktivt med att värna om den yttre och inre miljön, samt att minimera klimatpåverkan gällande våra leverantörer, våra kunders och vår egen verksamhet. Stureplans Resor utser årligen en intern miljöambassadör. Rollen roterar bland medarbetarna med uppdrag att driva och påverka vårt miljöarbete. 
Läs vår miljlöpolicy här. 

För våra kunder
* Självbokningssystem anpassas efter er miljöpolicy
* Personlig service som utgår från er miljöpolicy och erbjuder alltid;
* Miljöanpassade resealternativ
* Klimatpåverkan, statistik över utsläpp för företagets resor.
* Klimatkompensering av resor med Tricorona. Läs mer här
* Arrangemang av gröna möten hos miljöcertifierade leverantörer
* Stöd vid utformning av resepolicy med miljöfokus

Vårt interna miljöarbete
Återvinning - Vi strävar efter att minska mängden avfall och återvinna på ett miljöriktigt sätt
Inköp - Vi väljer alltid den miljömässigt bäst lämpade leverantören i första hand
Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning
Miljöfrågan är en viktig parameter i valet av våra leverantörer
I största möjliga mån väljer vi videokonferenser och miljövänliga alternativ vid tjänsteresorVill du vet mer om hur ditt företag kan resa mer miljövänligt? Vi hjälper er gärna att ta fram en miljöpolicy för ert resande.

gällande miljövänligt resande

Företagsnamn:             
Kontaktperson namn:  
Telefonnummer:           
Emailadress:                 

Ev övrig information  

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna
Stureplans Resor är partner till DIB Alliance