Boka online
Affärsresor: 08-665 10 00
Gruppresor: 08-661 58 00
Privatresor: 08- 100 200
Jour: 08-665 07 57

FAQ

Dashboard_Resenar.jpg

FAQ i självbokningssystemet cytric (english below)

Mitt lösenord har gått ut? Använd ”Glömt lösenord” på inloggningssidan så skickas ett tillfälligt lösenord som du själv ändrar till ett personligt.

Varför är det i min profil inlagt önskemål om fönster då jag vill ha gångplats? När din profil registreras i cytric blir det automatiskt ”Fönster”. I din profil under personliga inställningar ändrar du till gång.

När jag har sorteringsordning ”Pris” får jag bara förslag med samma flygbolag ut och hem? Ändra till sorteringsordning ”Tidtabell” så kan du välja olika flygbolag ut och hem

Varför söker cytric på flygplatsen när jag ska lägga till hotell i en flygbokning? En flygplats kan ha flera städer i närheten. Därför är systemet inställt på att söka på det närmaste som är flygplatsen. Ändra i sökrutan till stadens namn så får ett större utbud.

Jag får felsvar när jag ska boka hotell? När du bokar hotell behöver alltid bokningen garanteras med ett kreditkort. Bokningen debiteras enligt ditt företags vanliga betalningssätt men hotellet kräver ändå en garanti för bokningen. Komplettera bokningen/din profil med ett kreditkort för garanti så kommer inte frågan upp när du ska boka hotell.

När jag lägger in fler resenärer försvinner ikonerna för hotell och bilhyra. Hur bokar jag för flera i samma reservation? Börja med att lägga in en resenär. Innan du avslutar bokingen väljer du att fortsätta genom att klicka på någon av följande symboler:

Varför hittar jag inga barn- och ungdomspriser i cytric? För detta hänvisar till vår personliga service via telefon eller e-mail.

Jag vill boka tåg till flera olika städer i samma bokning, t.ex. en rundresa? I dagsläget går det inte boka så kallat ”multi city” i cytric. Gör separata bokningar eller kontakta Stureplans Resors personliga service.

Jag har bokat tågbiljetter till flera personer och vi får alla sms-biljetter till samma mobilnummer? cytric kan endast registrera ett mobilnummer per tågbokning. Gör en bokning per person i cytric eller kontakta Stureplans Resor så lägger vi manuellt in alla passagerares mobilnummer och skickar sms-biljetter.

I min kalender i cytric finns tågbokningar kvar som jag tidigare har bokat av? Avbokade tågbokningar ligger för närvarande kvar i cytric tills avresedatum passerat. Kontakta Stureplans Resor om du är osäker och vill ha bekräftat att resan är avbokad.

FAQ  -  cytric self booking system

 

My password has expired. Use "Forgot password" on the login page. The system will send a temporary password that you may change to   a personal one.

Why does my profile have request for window seat, I want aisle? When your profile is registered in cytric, it is default set as “window”. In your profile under “Personal Settings”, you may change to aisle.

When I have a sorting order according to “Price”, I only get suggestions with the same airline out- and inbound? Sort by "Timetable", to choose amongst several airlines

When I have entered several names of travelers, the hotel- and car rental icon will disappear. How do I book this for multiple travelers in a reservation?  Start by entering a traveler name. Before you complete the booking, you may specify that you want to continue booking services in the same booking by selecting one of the following symbols:

When I search for hotels after booking flights, the airport is displayed as a destination when it is the city I'm looking for. An airport can have several cities around, so it is set to search for the airport. Change in the search box to the name of the city.

I get “error” when booking hotels?  When booking a hotel, guarantee is always required by credit card. The booking is charged according to your company's agreed method of payment, but the hotel still requires a guarantee for the reservation. Please complete your booking/profile with a credit card for guarantee.

Why can´t I book rates for child and youth in cytric? For this you need to contact Stureplans Travel personal service by telephone or e-mail.

I want to make a reservation for train to several cities.  At present, it is not possible to book so-called "multi city" in cytric. Book separately or contact Stureplans Travel personal service.

I have made a train reservation for several people and all tickets are sent to the same mobile number. cytric can only register one mobile number per train booking. Make a reservation for each person in cytric or contact Stureplans Travel, we will insert all passengers' mobile phone numbers and send tickets by SMS.

My calendar in cytric contains train bookings that I have previously cancelled? Cancelled train reservations are currently still visible in cytric until departure date has passed. Contact Stureplans Travel if you want to confirm that your trip has been duly cancelled.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna
Stureplans Resor är partner till Egencia